ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΓΙΕΣ

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΓΙΕΣ

Υπάρχουν σε δύο τύπους, με χαρτί σε τρείς διαστάσεις 10-15-20 χιλιοστά και χωρίς χαρτί, σε τρείς διαστάσεις, 15-20-30 χιλιοστά.