Επικοινωνία

Εισαγωγές & Εμπορία Υλικών Ραπτικής

Κ. ΠΑΛΑΜΑ 14Α – Τ.Κ. 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 519862 / 546534  FAX: 2310 527390
Email: dasmar@the.forthnet.gr